De wereld van morgen

Aanpassen aan maatschappelijke ontwikkelingen is van groot belang om de woningsector toekomstbestendig te maken.

Enerzijds houdt bureau Loefzij zich bezig met het verduurzamen van woningen, zoals het verbeteren van energielabels door bijvoorbeeld betere isolatie of dubbel glas. Een circulaire economie is één van de ambities waar bureau Loefzij naar streeft. Anderzijds vinden er ook een demografische transities plaats, zoals vergrijzing. Ouderen willen niet meer doorstromen naar bejaardentehuizen en het aanbod hierin is niet groot genoeg. Bewustwording van deze veranderingen en het aanpassen van gebiedsontwikkeling is waar bureau Loefzij zich voor inzet.