Over Bureau Loefzij

Werken aan de wereld van morgen start vandaag

Bureau Loefzij…

Denkt na over de wereld van morgen: Hoe we leven en wonen, hoe onze steden en dorpen er uit zullen zien en hoe we omgaan met onze planeet én met elkaar.

Een uitdaging is hoe we de participatiesamenleving circulair, toekomstgericht en duurzamer kunnen maken door elkaar een spiegel voor te houden en bewuster te worden van de nodige veranderingen.

Geeft adviezen op basis van een grondige kennis uit de praktijk en opereert in projecten vanuit een eigen visie op wonen, leven en bouwen.

Mensen laten nadenken, ideeën geven en in beweging krijgen vanuit inhoudelijke kennis door ze door een andere bril te laten kijken en ze een nieuwe koers kunnen kiezen.

Weet mensen te raken en te betrekken; of het nu gaat om bewoners of bestuurders.

Werelden aan elkaar verbinden, zodat ze gaan communiceren en inleven in anderen. Mensen prikkelen om ze bewust te maken van veranderingen en het overdragen van hun belangen.

Houdt van duidelijke taal en verhelderende beelden.

Het maken van duidelijke, begrijpbare adviezen die kunnen worden uitgevoerd. Stevig aan het roer staan om opdrachtgever en klant helder te laten communiceren.

Vindt dat samenwerken met partners leidt tot betere adviezen en producten.

Het samenstellen van een team waarbij alle benodigde kennis aanwezig is om de kwaliteit te verhogen. Partijen als samenwerkingspartners zien in plaats van concurrenten om expertise en kennis bij elkaar te brengen en hun horizon verbreden.

Heeft een 'giraffeview', maar blijft met beide benen op de grond staan.

Breder kijken dan alleen je eigen belangen, maar wel overzicht hebben in verschillende wensen en eisen. Je verantwoordelijkheid dragen, voor nu én voor de toekomst.

Over Edwin Prins

Met de studies Sociale Geografie en de Master City Development op zak is Edwin in 2014 begonnen als zelfstandig adviseur onder de naam Bureau Loefzij. Loefzij staat voor de kant waar de wind waait. Daar waar het bruist en leeft. Ook in de stedelijke ontwikkeling en het beleidsveld ‘wonen’ is het nooit saai en zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen waar de overheid, corporatie of marktpartij op in moet spelen. Zijn visie op samenwerking is dat je samen meer bereikt dan afzonderlijk. Door kleine stapjes vooruit te maken, mensen mee te krijgen en belangen bij elkaar te brengen.

BEZOEKADRES

Gildstraat 91A
3572 EL, Utrecht

TELEFOON

06-10142861

EMAIL

info@bureauloefzij.nl

MEER INFORMATIE?

Bekijk mijn LinkedIn profiel