Actualisatie huisvestingsverordening Almere

Actualisatie huisvestingsverordening Almere

In korte tijd heeft bureau Loefzij de gemeente Almere geholpen haar huisvestingsverordening te actualiseren. Samen met een team van juristen zijn aanpassingen doorgevoerd en juridisch vertaald. De aangepaste huisvestingsverordening is besproken met de woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties en daarna voor besluitvorming voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders en tot slot de gemeenteraad. Op 1 juli 2019 is de nieuwe Huisvestingsverordening Almere 2019 in werking getreden.

https://www.almere.nl/wonen/woonruimteverdeling-en-urgentieregeling/

Vaardigheden

Gepubliceerd op

juni 17, 2020

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.