De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNGAedesActiZZN en de ministeries VWS en BZK en stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs die het gesprek op lokaal/regionaal niveau aanjagen. Daarnaast lost de Taskforce hardnekkige problemen op die aanpak van de opgave in de weg staan.
Als adviseur ondersteun ik bestuurders die zich als ambassadeur inzetten voor de Taskforce in zes verschillende regio’s in Nederland. Ik help hen bij het in kaart brengen van relevante regionale bestuurlijke netwerken, organiseer bijeenkomsten en geef inhoudelijke adviezen over wonen en zorg.