Gemeente De Bilt heeft een forse opgave op het gebied van wonen. Als buurgemeente van de stad Utrecht heeft De Bilt te maken met hoge druk op de woningmarkt, waardoor lange wachttijden en betaalbaarheidsproblemen optreden. Daarbij zijn de nieuwbouwmogelijkheden beperkt in deze omgeving met hoge natuur- en cultuurhistorische waarden. Edwin Prins ondersteunt als senior adviseur het team wonen bij het actualiseren van het woonbeleid en bij de realisatie van de woningbouwopgave. Zo is hij opdrachtgever voor een woningbehoefteonderzoek, heeft hij nieuwe beleidsregels voor de huisvestingsverordening opgesteld en vertegenwoordigd hij de gemeente in regionaal overleg.