Bewonersparticipatie Den Haag

Bewonersparticipatie Den Haag

De Haagse buurt rondom het Notenplein is toe aan een opknapbeurt. Woningcorporatie Staedion en een zeer actieve bewonerscommissie zijn hierover al enige tijd in gesprek. Belangrijke vraag hierbij is hoe de bewoners op een goede manier kunnen worden betrokken bij de beslissingen over de toekomst van hún buurt. Samen met bureau Loefzij hebben Staedion en bewoners gezocht naar een oplossing. Dit heeft geleid tot een plan voor een actieweek in de buurt, waarin alle bewoners worden voorgelicht over drie mogelijke toekomstscenario’s. Bewoners kunnen terecht met al hun vragen en mogen ook over ieder scenario een waardeoordeel geven. Het resultaat is geen ‘ja’ of ‘nee’ stemming, maar een genuanceerde meting voor elk van de scenario’s. Op basis van deze meting kiest Staedion het definitieve scenario, waarbij de corporatie heeft aangegeven een duidelijke keuze van de bewoners te zullen respecteren.

Vaardigheden

, ,

Gepubliceerd op

maart 4, 2020

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.