Woonvisie gemeente Huizen

Prestatieafspraken

We adviseren de gemeente Gooise Meren over de prestatieafspraken met vijf in de gemeente actieve woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen.

De vraag

Bureau Loefzij treedt op als strategisch adviseur wonen voor de gemeente Gooise Meren. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden bestaat uit het begeleiden van prestatieafspraken. De gemeentelijke Woonvisie uit 2017 vormt hiervoor de basis.

Werkwijze

Bureau Loefzij organiseert en vertegenwoordigd de gemeente in de ambtelijke overleggen, adviseert bestuurders en is verantwoordelijk voor de informatievoorziening richting de gemeenteraad en de besluitvorming.

Heb je zelf ook een uitdagend project?