Woonvisie gemeente Huizen

Bewonersparticipatie JUKO-terrein

Gebiedsontwikkelingsproject (bewonersparticipatie)

De vraag

In 2014 is een wijkvisie vastgesteld waarin onder andere het JUKO-terrein in Nieuwegein als ontwikkellocatie is aangewezen. De gemeente Nieuwegein en Mitros wilen op een vernieuwende manier belanghebbenden vanaf de start van het planproces laten participeren.

Werkwijze

Bureau Loefzij heeft een participatiestrategie ontwikkelt met een combinatie van  buurtbijeenkomsten en kleinschalige ontwerpateliers met bewoners en ondernemers. Samen met WE Architecten is het ontwerptraject tot een interactief proces gemaakt.

Heb je zelf ook een uitdagend project?