Woonvisie gemeente Huizen

Verduurzaming 87 woningen

Hilversum-Noord

De vraag

De Alliantie wil haar woningvoorraad verduurzamen. Hiervoor is draagvlak en 70% instemming van de zittende huurders nodig. Aannemingsbedrijf Intersell heeft de opdracht gekregen om bewoners te overtuigen van de meerwaarde van een energiezuinigere woning om vervolgens de werkzaamheden uit te voeren.

Werkwijze

In het voortraject heeft Bureau Loefzij de Alliantie en Intersell geadviseerd over het maatregelenpakket vanuit het perspectief van de bewoner. Vervolgens heeft Bureau Loefzij huisbezoeken uitgevoerd bij alle huurders, zijn inloopavonden georganiseerd.  De benodigde 70% draagvlak is behaald en het project is eind 2017 opgeleverd.

Heb je zelf ook een uitdagend project?