Woonvisie gemeente Huizen

Woonvisie gemeente Huizen

De vraag

De gemeente Huizen wilde, samen met stakeholders, haar woonbeleid herijken en vastleggen in een frisse, aansprekende woonvisie.

Omdat Huizen ook in de toekomst een aantrekkelijke woongemeente voor jongeren wil zijn was het belangrijk om de stem van de Huizer jongeren in de visie te verwerken. 

Woonvisie Huizen in het nieuws

 

Het project

Bureau Loefzij heeft onderzoek gedaan naar de demografische ontwikkelingen en de woningvoorraad in Huizen. Met deze gegevens op tafel is, samen met de gemeenteraad, woningcorporatie de Alliantie, de huurdersvereniging en andere stakeholders, gewerkt aan een uitvoerbare visie. Uniek is het onderzoek dat Bureau Loefzij voor deze woonvisie heeft uitgevoerd onder Huizer jongeren. Door op straat in gesprek te gaan met jongeren is waardevolle informatie opgehaald over de woonvoorkeuren van starters op de woningmarkt in Huizen.

De nieuwe woonvisie is een heel prettig en leesbaar stuk. Ook onze nieuwe fractieleden konden zich, de soms best complexe materie, snel eigen maken en dat is best bijzonder Monica Lemmens

Fractievoorzitter GroenLinks Huizen

Heb je zelf ook een uitdagend project?