Bewonersparticipatie Den Haag

Bewonersparticipatie Den Haag

De Haagse buurt rondom het Notenplein is toe aan een opknapbeurt. Woningcorporatie Staedion en een zeer actieve bewonerscommissie zijn hierover al enige tijd in gesprek. Belangrijke vraag hierbij is hoe de bewoners op een goede manier kunnen worden betrokken bij de...
Herontwikkeling Juko-terrein

Herontwikkeling Juko-terrein

Woonvisie gemeente Huizen Bewonersparticipatie JUKO-terrein Gebiedsontwikkelingsproject (bewonersparticipatie) De vraag In 2014 is een wijkvisie vastgesteld waarin onder andere het JUKO-terrein in Nieuwegein als ontwikkellocatie is aangewezen. De gemeente Nieuwegein...