Regionaal Actieprogramma Wonen

Regionaal Actieprogramma Wonen

In samenwerking met Wim Vos Advies heeft bureau Loefzij in een interactief proces een Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) opgesteld voor de regio Zuid-Kennemerland / IJmond. Het proces bestond uit het organiseren van drie bestuurlijke conferenties met sprekers als...
Adviseur wonen De Bilt

Adviseur wonen De Bilt

Gemeente De Bilt heeft een forse opgave op het gebied van wonen. Als buurgemeente van de stad Utrecht heeft De Bilt te maken met hoge druk op de woningmarkt, waardoor lange wachttijden en betaalbaarheidsproblemen optreden. Daarbij zijn de nieuwbouwmogelijkheden...
Coaching volkshuisvestingstalent

Coaching volkshuisvestingstalent

Woonvisie gemeente Huizen Coaching volkshuisvestingstalent Bureau Loefzij heeft twee volkshuisvestingstalenten van de BEL-combinatie gecoacht. In een combinatie van individuele- en teamsessies hebben we gewerkt we aan het strategische adviesprofiel van de...
Prestatieafspraken gemeente Gooise Meren

Prestatieafspraken gemeente Gooise Meren

Woonvisie gemeente Huizen Prestatieafspraken We adviseren de gemeente Gooise Meren over de prestatieafspraken met vijf in de gemeente actieve woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen. De vraag Bureau Loefzij treedt op als strategisch adviseur wonen voor de...
Woonvisie gemeente Huizen

Woonvisie gemeente Huizen

Woonvisie gemeente Huizen Woonvisie gemeente Huizen De vraag De gemeente Huizen wilde, samen met stakeholders, haar woonbeleid herijken en vastleggen in een frisse, aansprekende woonvisie. Omdat Huizen ook in de toekomst een aantrekkelijke woongemeente voor jongeren...