Adviseur Taskforce Wonen en Zorg

Adviseur Taskforce Wonen en Zorg

De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK en stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk...
Actualisatie huisvestingsverordening Almere

Actualisatie huisvestingsverordening Almere

In korte tijd heeft bureau Loefzij de gemeente Almere geholpen haar huisvestingsverordening te actualiseren. Samen met een team van juristen zijn aanpassingen doorgevoerd en juridisch vertaald. De aangepaste huisvestingsverordening is besproken met de...
Verkamering- en splitsingsbeleid Almere

Verkamering- en splitsingsbeleid Almere

De gemeente Almere ondervond steeds meer negatieve effecten van woningsplitsing en kamerverhuur. Bureau Loefzij heeft als procesbegeleider de totstandkoming van nieuwe regels begeleid. Hiervoor is een team van juristen, handhavers en planologen aan het werk gegaan. De...
Regionaal Actieprogramma Wonen

Regionaal Actieprogramma Wonen

In samenwerking met Wim Vos Advies heeft bureau Loefzij in een interactief proces een Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) opgesteld voor de regio Zuid-Kennemerland / IJmond. Het proces bestond uit het organiseren van drie bestuurlijke conferenties met sprekers als...
Adviseur wonen De Bilt

Adviseur wonen De Bilt

Gemeente De Bilt heeft een forse opgave op het gebied van wonen. Als buurgemeente van de stad Utrecht heeft De Bilt te maken met hoge druk op de woningmarkt, waardoor lange wachttijden en betaalbaarheidsproblemen optreden. Daarbij zijn de nieuwbouwmogelijkheden...