Wat bureau Loefzij doet

De kwaliteiten van bureau Loefzij

 

Bureau Loefzij is analytisch en overtuigend. We dringen snel en grondig door tot de kern van complexe vraagstukken op het gebied van wonen en stedelijke ontwikkeling.  Samen met opdrachtgevers zoeken we steeds naar uitdagende en creatieve werkvormen voor het optimaal betrekken van zowel professionals als  belanghebbenden. Hierbij brengen we, naast de nodige procestools, ook een stevige inhoudelijke basis in. Onze adviezen zijn helder geformuleerd en geïllustreerd en bovendien altijd praktisch uitvoerbaar. Bureau Loefzij is een betrouwbare sparringpartner, van wethouder tot huurder.

Woonbeleid

Hoe voorzien we in de nog steeds groeiende vraag naar woonruimte in steeds vollere steden en dorpen? Hoe zorgen we ervoor dat onze woningvoorraad energieneutraal wordt en hoe betrekken we bewoners hier bij? Welke gevolgen heeft langer zelfstandig thuiswonen voor de woonsituatie van ouderen? Dit zijn maar drie  van de vele vragen waar beleidsmakers in het woondomein zich overmoeten buigen. Het gaat om brede maatschappelijke vraagstukken die samenwerking vragen met tal van andere beleidsvelden. Bureau Loefzij helpt om de juiste vragen te stellen, een visie te ontwikkelen en afspraken te maken met alle relevante partijen. 

Wat we toevoegen is een frisse blik en ruime ervaring, zowel vanuit de (ontwikkel)praktijk als vanuit een beleidsmatige invalshoek. We geloven niet in standaard visies. We  verdiepen ons daarom altijd grondig in de vraag van iedere opdrachtgever en ontwerpen, in samenspraak, een op maat gesneden proces.  De afgelopen jaren heeft bureau Loefzij verschillende lokale en regionale woonvisies opgesteld. Altijd vanuit een gedegen analyse en met effectieve werkvormen. 

De Woningwet vraagt gemeenten, woningcorporaties en huurders om nauw samen te werken. Bureau Loefzij heeft verschillende gemeenten geadviseerd en begeleid bij het maken van prestatieafspraken

Gebiedsontwikkeling & Participatie

Gebruikers worden steeds vaker makers en dat vinden wij een goede ontwikkeling. Met het betrekken van eindgebruikers bij gebiedsonwikkelingen heeft bureau Loefzij al vele jaren ervaring. Varierend van het implementeren van particulier opdrachtgeverschap als ontwikkelvorm tot het samen met huurders werken aan het verduurzamen van sociale huurwoningen.  Loefzij zorgt voor samenwerking en communicatie tussen ‘makers’ en  ‘gebruikers’ en omgekeerd. Bureau Loefzij verzorgt participatiestrategieen en begeleidt de uitvoering. Dat kan door het organiseren van een eenmalige inspiratiesessie of het uitdenken en uitvoeren van een traject waarbij professionals samen met gebruikers een compleet ruimtelijke plan ontwikkelen. 

 

De wereld van morgen

Aanpassen aan maatschappelijke ontwikkelingen is van groot belang om de woningsector toekomstbestendig te maken. Enerzijds houdt bureau Loefzij zich bezig met het verduurzamen van woningen, zoals het verbeteren van energielabels door bijvoorbeeld betere isolatie of dubbel glas. Een circulaire economie is één van de ambities waar bureau Loefzij naar streeft. Anderzijds vinden er ook een demografische transities plaats, zoals vergrijzing. Ouderen willen niet meer doorstromen naar bejaardentehuizen en het aanbod hierin is niet groot genoeg. Bewustwording van deze veranderingen en het aanpassen van gebiedsontwikkeling is waar bureau Loefzij zich voor inzet.