Woonbeleid

Hoe voorzien we in de nog steeds groeiende vraag naar woonruimte in steeds vollere steden en dorpen? Hoe zorgen we ervoor dat onze woningvoorraad energieneutraal wordt en hoe betrekken we bewoners hier bij? Welke gevolgen heeft langer zelfstandig thuiswonen voor de woonsituatie van ouderen?

Dit zijn maar drie  van de vele vragen waar beleidsmakers in het woondomein zich over moeten buigen. Het gaat om brede maatschappelijke vraagstukken die samenwerking vragen met veel  andere beleidsvelden. Bureau Loefzij helpt om de juiste vragen te stellen, een visie te ontwikkelen en afspraken te maken met alle relevante partijen. 

Wat we toevoegen is een frisse blik en ruime ervaring, zowel vanuit de (ontwikkel)praktijk als vanuit een beleidsmatige invalshoek. We geloven niet in standaard visies. We  verdiepen ons daarom altijd grondig in de vraag van iedere opdrachtgever en ontwerpen, in samenspraak, een op maat gesneden proces.  De afgelopen jaren heeft bureau Loefzij verschillende lokale en regionale woonvisies opgesteld. Altijd vanuit een gedegen analyse en met effectieve werkvormen. 

De Woningwet vraagt gemeenten, woningcorporaties en huurders om nauw samen te werken. Bureau Loefzij heeft verschillende gemeenten geadviseerd en begeleid bij het maken van prestatieafspraken

BEZOEKADRES

Visstraat 2
4691 ED, Tholen

CONTACT

06-10142861
info@bureauloefzij.nl

MEER INFORMATIE?

Bekijk mijn LinkedIn profiel